دستگاه فن کویل وسیله ای برای انتقال سرمای آب چیلر به هوا و یا گرما از پکیچ آب گرم یا دیگ آب گرم موتورخانه مرکزی می باشد که در  مصارف مسکونی و یا  مصارف تجاری استفاده می شود.

اطلاعات تماس

designers@address.com
۵۵۵−۵۵۵−۵۵۵

آدرس شرکت:

ایران ، البرز
شهر کرج
خیابان شاهین ویلا