سقفی داخلی (CI )Ceiling Indoor

بهترین محل برای CI ، سقف کاذب راهرو اتاقها یا سرویسها یا ورودی ساختمان است. سفارش میشود که در صورت به کار گیری و طراحی این مدل، از سیستم تراکمی تبریدی یا مینی چیلر استفاده شود.

 

 

 

سقفی خارجی (CO )Ceiling Outdoor

مدل CO  خارج از ساختمان و معمولا زیر سقف بالکن نصب می شود و امکان استفاده از هر یک از مدل های سرمایشی، در آن وجود دارد.

 

اطلاعات تماس

designers@address.com
۵۵۵−۵۵۵−۵۵۵

آدرس شرکت:

ایران ، البرز
شهر کرج
خیابان شاهین ویلا